Verbouwen als alternatief

Symposium Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw

Het verschijnen van de Scholenbouwatlas (2015) geeft een sterke impuls aan het verbouwen van basisscholen als opgave. Honderd gebouwen, verdeeld over heel Nederland, gepresenteerd rond relevante thema’s laten zien dat zorgvuldige aanpassing van bestaande bouw niet onderdoet voor nieuwbouw, en geregeld een meerwaarde heeft (uitstraling, financieel, ruimte). De omvangrijke Scholenbouwatlas is 10 juni 2015 gepresenteerd op het symposium ‘Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw’. Op de kennisbijeenkomst is het verbouwen van basisscholen vanuit verschillende invalshoeken belicht. De organisatie van het symposium, Ruimte-OK, koos Brede school Nieuwstraat in de Rotterdamse binnenstad als passende locatie. Op dit symposium is ook het rapport Scholenbouw stroomlijnen (2015) gepresenteerd, geschreven in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester, dat laat de kansen zien en de knelpunten in de wet- en regelgeving bij de verbouw van basisscholen en kindcentra. Dolf Broekhuizen is redacteur van beide publicaties en presenteert de publicaties op het symposium.

Categorie:
Presentatie op symposium

Symposium:
presentatie Scholenbouwatlas en Scholenbouw stroomlijnen

Organisatie:
Ruimte OK, in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester en nai010 uitgevers

Datum, plaats:
10 juni 2015, Nieuwstraat, Rotterdam

Beeld:
Honderd verbouwde basisscholen in de Scholenbouwatlas (vormgeving: Ad van der Kouwe)

 

Dolf Broekhuizen