Voortgezet onderwijs in leegstaande kantoorgebouwen

Voortgezet onderwijs in leegstaande kantoorgebouwen

Kunnen leegstaande kantoorgebouwen geschikt gemaakt worden voor voortgezet onderwijs? Biedt de grote hoeveelheid onbenutte kantoorruimte mogelijkheden aan instellingen voor het voortgezet onderwijs om nieuwe huisvesting in stedelijke omgevingen te realiseren? Er staan heel veel kantoorgebouwen leeg, en vaak op goed bereikbare binnenstedelijke locaties. De school heeft behoefte aan goede stageplekken. Aan de hand van een studielocatie, het leegstaande kantoorgebouw ‘De Vogelstruys’ in Amsterdam Zuid-Oost, onderzochten negenĀ architectenbureaus of competentiegericht onderwijs in het gebouw te realiseren is. De ontwerpstudie ‘Competentiegericht Onderwijs’ leverde tal van interessante analyses op. Architect Alfons Hams (Spring Architecten) presenteerde de resultaten van het ontwerponderzoek op de BNA onderzoeksdag 23 juni 2011. Dolf Broekhuizen begeleidde de projectgroep in de beginfase van het langlopende project. En hij schreef teksten voor tussentijdse publicaties. Het onderzoek naar Competentiegericht Onderwijs startte in 2009 Ā met een serie interviews, locatiebezoeken en workshops.

afbeelding
In de pyramidevormige hal zijn de functies voor jongere leerlingen en openbare functies in de plint verweven met de stad, ontwerp De Jong Gortemaker Algra

opdrachtgever
Bond van Nederlandse Architecten

periode
2009-2010

Dolf Broekhuizen