Wederopbouw Oostburg in het nieuws

Wederopbouw Oostburg in het nieuws

Interview met Dolf Broekhuizen over wederopbouw

De kern van Oostburg is een van de dertig wederopbouwgebieden die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gewaardeerd als een bijzonder naoorlogs ensemble. Het is een cultuurhistorisch waardevolle wederopbouwkern. De gehele kern van de stad diende na 1945 opnieuw te worden opgebouwd omdat tijdens de oorlogshandelingen 400 van de 800 woningen waren vernietigd. Dolf Broekhuizen schreef de cultuurhistorische waardering, samen met Dorp Stad en Land. In een interview voor het Reformatorisch Dagblad licht Dolf Broekhuizen als opsteller van het rapport de kwaliteiten toe. ‘Hoe gehavend Oostburg een parel werd’.

Interview met Dolf Broekhuizen: J.D. van Scheyen, ‘Hoe gehavend Oostburg een parel werd’, Reformatorisch Dagblad, 26 november 2016, p. 13

Foto Oostburg: D. Broekhuizen

Dolf Broekhuizen