Week van wederopbouw

Week van Wederopbouw

Tijdens de Week van de Wederopbouw (23-27 september 2013) presenteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie ambitieuze publicaties. Dolf Broekhuizen schrijft voor het gebieden-deel ‘Ontwerpen aan stad en land’ een hoofdstuk over de transformatie van de sociale centra. De ideevorming over deze gemeenschapsgebouwen heeft veel raakvlakken met de huidige tendens tot Brede Scholen, het Kulturhus en Multifunctionele accommodaties.

Broekhuizen houdt in ‘Atlas van de wederopbouw’ een pleidooi voor het zoeken naar nieuwe netwerken en samenwerkings-verbanden in de wijken. De rol van de sociale centra in wederopbouwgebieden is tot nu toe onderbelicht, terwijl het de kern is van de versterking van de sociale verbanden en gemeenschapsvorming, een van de hoofdthema’s in de wederopbouw-wijken. Dat gold toen, evengoed als nu.

Publicatie:
Dolf Broekhuizen, ‘Sociale centra in een veranderend land. Nieuwe netwerken bij herbestemming’, in: A. Blom (red.), Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan stad en land, nai010 publishers 2013

Dolf Broekhuizen