Atelier Rijksbouwmeester

Scholenbouwadvies

Gezond en Goed. Scholenbouw in topconditie

Juli 2009 overhandigde Rijksbouwmeester Liesbeth van
der Pol het advies Gezond en Goed. Scholenbouw in topconditie, aan minister Van der Laan en Staatssecretaris Dijksma. De Rijksbouwmeester beveelt dringende maatregelen aan om de architectuur van basisscholen te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het binnenmilieu in ruim driekwart van de bestaande basisscholen ongezond is. Dolf Broekhuizen leverde hieraan onderzoek en tekstbijdragen, in samenwerking met André Mol, beleidsadviseur Atelier Rijksbouwmeester, ministerie VROM, juli 2009

opdrachtgever
Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag

publicatie:
Rijksbouwmeester, Gezond en Goed. Scholenbouw in topconditie, Den Haag Atelier Rijksbouwmeester 2009

verder lezen > tekst rapport

Reacties op Gezond en Goed:

Ministerie WWI en OCW:
‘Het advies van de Rijksbouwmeester over scholenbouw geeft aan dat er het nodige werk verzet dient te worden om de gewenste kwaliteitsslag te maken. Hiervoor is [in deze brief] aangegeven op welke wijze wij deze uitdaging met de betrokken partijen in de bouw en het onderwijs willen aangaan.’ uit: Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie E.E. van der Laan, en de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.A.M. Dijksma aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 november 2009, p. 9

Kenniscentrum Ruimte OK:
‘De vraag die in de politieke discussie rondom de aanstaande wetswijziging centraal stond, was in hoeverre het huidige (bekostigings)stelsel belemmeringen zou opwerpen voor adequate huisvesting. De discussie werd gevoerd naar aanleiding van het adviesrapport Een fris alternatief (RebelGroup, maart 2010). Ook het rapport Gezond en Goed. Scholenbouw in topconditie (Rijksbouwmeester, juli 2009) dat op verzoek van de Tweede kamer werd opgesteld speelde een rol. Beide rapporten bevelen aan om het systeem van gescheiden verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten te herzien.’ in: Ruimte OK, Wetswijziging Buitenonderhoud, 2014, p.5

Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB):
‘In 2009 heeft de Rijksbouwmeester geagendeerd dat 80 procent van de basisscholen een ondermaats binnenklimaat heeft (…) De Rijksbouwmeester noemt onder andere verouderde programma’s van eisen, minimale normvergoedingen, gescheiden geldstromen, onvoldoende kennis van contractvormen en ontbrekende landelijke gegevens over budgetstromen en bouwopgave mede als oorzaak van dit slechte binnenklimaat.’ in: EIB, Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw, 2013, p. 28

Algemene Rekenkamer:
‘De Rijksbouwmeester kaartte in [Gezond en Goed] 2009 aan dat in acht van de tien scholen het binnenklimaat onder de maat is, en dat hierdoor de gezondheid en de onderwijsprestaties van meer dan een miljoen kinderen onder druk staat.’ in: Algemene Rekenkamer, Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt, Den Haag januari 2016

 

 

Dolf Broekhuizen