Onderzoek functioneren schoolgebouwen

Hoe functioneren schoolgebouwen? Presteren de gebouwen in de praktijk naar verwachting? Is de visie van de opdrachtgever vertaald in het nieuwe onderwijsgebouw? De onderzoeksafdeling van de Bond van Nederlandse Architecten – BNA onderzoek – heeft opdracht gegeven het functioneren van vijf basisscholen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs te onderzoeken. BBA Binnenmilieu analyseert het binnenklimaat. ICS adviseurs vergelijkt de financiele gegevens van de bouwprojecten. Dolf Broekhuizen voert in samenwerking met Ton Verstegen een gebruikers-
onderzoek uit.

Conclusies uit ‘Luisteren naar schoolgebouwen’:
Gemeenschappelijk gebruik van collectieve ruimte: ‘Ideaal en werkelijkheid van grote open ruimten verschillen. Er zijn grenzen aan meervoudig gebruik.’

Werkplekken: ‘Voor adequate benutting van individuele werkplekken moet de ruimtelijke vorm worden afgestemd op de onderwijsmethode.’

Prestatie van technische installaties: ‘Meer en duurdere installaties zijn geen garantie voor een goed binnenmilieu.’

opdrachtgever
BNA onderzoek, Bond van Nederlandse Architecten

project
juni 2010-mei 2011

presentatie
23 juni 2011 presenteerde initiatiefnemer architect Gert Grosfeld de resultaten op de BNA onderzoeksdag.

lees hier de bespreking in Kader Primair van de Algemene vereniging van schoolleiders, april 2011, p. 36-39: AVS Kader primair april 2011

lees hier de samenvatting: Luisteren naar schoolgebouwen

lees hier: interview met Gert Grosfeld in De Volkskrant 30 juni 2011

Dolf Broekhuizen