Ambachtsscholen

Kunnen nieuwe architectonische modellen worden opgesteld voor ambachtsscholen in Nederland? Die vraag staat centraal in het onderzoek De ambachtsschool revisited. Het onderzoek bestaat uit een schets van de geschiedenis van ambachtsscholen in Nederland, de analyse van de huidige gebouwen, een vooruitblik naar de toekomstige scholen en een internationaal perspectief. Dit onderzoek naar de ambachtsscholen is relevant vanwege de herorientatie op het ambachtsonderwijs in Nederland, de herwaardering van het ambacht en de relatie met de maakindustrie. Aandachtspunten zijn de relatie met het bedrijfsleven, de school als identiteitsdrager en de verweving met de stad. Dolf Broekhuizen analyseert vanuit deze thema’s de geschiedenis van de gebouwen voor het ambachtsonderwijs in Nederland.

Project: De ambachtsschool revisited

Coordinatie en opdracht: Susanne Pietsch
Team: Susanne Pietsch architect; Eireen Schreurs docent TU Delft; Sereh Mandias architect filosoof, Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus

Context: Open oproep onderwijsomgeving Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie

Start: juli 2014

afb: MTS en Ambachtsschool in Groningen, geopend in 1923

 

Dolf Broekhuizen