Onderzoek verbouwde basisscholen en kinderopvang

Onderzoek verbouwde basisscholen en kinderopvang

Steeds meer basisscholen worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo stelt nieuw onderwijs andere eisen aan de lokalen. En veel scholen ontwikkelen zich tot wijkgebouwen, waarbij gemeenten koppelingen maken tussen basisscholen met welzijn en buurtfuncties. Kinderopvang en buitenschoolse opvang krijgen een serieuze plek in de kinderclusters. In herstructureringsgebieden en krimpregio’s vindt een herschikking van de voorzieningen plaats. Verbouwen van scholen is daarmee een relevante opgave. Een multidisciplinair team van specialisten onderzoekt op initiatief van onderzoekscoordinator Dolf Broekhuizen deze actuele verbouwingsopgave. Het vervolg op het onderzoek leidt tot een overzicht van oplossingen: de Scholenbouwatlas. Met de Scholenbouwatlas is de verbouwingsopgave meer op de agenda gezet.

Periode:
2013

Project:
Samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, Ruimte-OK/Scholenbouwwaaier, Technische Universiteit Delft, Architectuur Lokaal, BNA onderzoek, PO Raad

Onderzoekers:
Monique Arkesteijn, Dolf Broekhuizen, Wouter Deen, Michel Geertse, Louk Heijnders, Peter de Jong, Frido van Nieuwamerongen, Eireen Schreurs, Frank Studulski, Guido Wallagh, Marco van Zandwijk

Meer informatie:
Ga naar www.scholenbouwatlas.nl

Volgen:
De Scholenbouwatlas ook op twitter: @scholenatlas

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve industrie, Rotterdam en het Atelier Rijksbouwmeester

 

 

Dolf Broekhuizen