Brede scholen in Nederland

Brede scholen in Nederland
Breed, breder, breedst

De tentoonstelling ‘Breed, breder, breedst. Brede scholen in Nederland’, in het Nationaal Onderwijsmuseum, biedt een overzicht van een recente ontwikkeling in de bouw van basisscholen: de brede school in Nederland. Doel is inzicht te geven in de bouw van Brede scholen aan de direct betrokkenen bij deze opgave: leerkrachten en schoolbesturen. De tentoonstelling belicht de geschiedenis en actualiteit van brede basisscholen.

Een prijsvraag voor architecten voor het ontwerp van een experimentele brede basisschool in Rotterdam-Zuid maakt onderdeel uit van het project. De ruim vijftig inzendingen die de prijsvraag opleverde laten zien binnen welke kaders ontwerpers op dit moment over deze opgave nadenken. Met de tentoonstelling en prijsvraag levert het onderwijsmuseum een bijdrage aan het debat over Brede scholen, niet alleen in Rotterdam, ook nationaal.

Project
Dolf Broekhuizen is hoofdcurator van tentoonstelling, prijsvraag en publicatie voor het Nationaal Onderwijsmuseum, in samenwerking met Architectuur instituut Rotterdam, Wijnand Galema (AIR).

Opdrachtgever
Tijs van Ruiten, Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam

Ontwerp
Grafisch ontwerp: Studio Joost Grootens
Ruimtelijk ontwerp: Bart Guldemond

Periode
7 november 2007 – 9 november 2008

>lees verder: aankondiging (pdf 1,9 MB)
>bekijk hier: beelden zaaloverzicht (pdf 1,1 MB)
>lees verder: vouwblad inzendingen (pdf 2,5 MB)

Dolf Broekhuizen