De nieuwe ambachtsschool

The New Craft School

Ontwerponderzoek naar de nieuwe ambachtsschool heeft drie experimentele modellen opgeleverd voor nieuwe gebouwen voor beroepsonderwijs in Nederland. Een team van drie architecten, Susannne Pietsch, Sereh Mandias, Eireen Schreurs, en  architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen presenteren deze modellen in de publicatie The New Craft School (De nieuwe ambachtsschool). De experimentele schoolgebouwen voor het ambachtsonderwijs zijn via een interdisciplinaire onderzoeksmethode gemaakt, op basis van een analyse van internationale best practices, expertmeetings, historisch onderzoek naar de geschiedenis van de gebouwen voor ambachtsonderwijs in Nederland en ontwerponderzoek voor drie locaties. Begin 2016 zijn de ontwerpen gepresenteerd tijdens symposia op de IABR, Provada en TU Delft. Tijdens de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven worden de resultaten tentoongesteld. De experimentele modellen geven zo een impuls aan de vernieuwing van de huisvesting van het beroepsonderwijs in Nederland.

Onderdeel van de publicatie is een overzicht van de ontwikkelingen van ambachtsscholen, en de latere LTS en VMBO en ROC in Nederland. De geschiedenis van ambachtsscholen kent prachtige voorbeelden die nu nog relevant kunnen zijn vanwege de ontwerp uitgangspunten. Enkele voormalige ambachtsscholen die iconen zijn in de scholenbouw hebben een nieuwe functie gekregen zoals de Ambachtsschool en MTS in Groningen (Wiebenga en Van der Vlugt 1923) en de vierde ambachtsschool aan de Postjesweg in Amsterdam (Westerman 1926).

Voorbeeldproject ministerie

In de nieuwe actieagenda waarin het rijk haar visie en plannen voor de ruimtelijke ordening voor de komende jaren benoemd, is ons ontwerponderzoek gepresenteerd als voorbeeldproject. Daaruit blijkt dat het bureau Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus voorop loopt bij nieuwe manieren van werken, waarbij historisch onderzoek integraal onderdeel is van het ontwerpen aan de fysieke leefomgeving. Het project is ,inspirerend voorbeeld, ,waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe integrale manieren van werken aan de fysieke leefomgeving, (citaat paragraaf 4.3). In de nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, die is gepubliceerd als Samen werken aan ontwerp kracht, formuleren het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de visie op de ruimtelijke opgave voor de komende vier jaar.

publicatie:
S..Pietsch, E. Schreurs, S. Mandias, D. Broekhuizen, The New Craft School, Jap Sam Books Heijningen 2018, ISBN: 978-94-92852-03-8

Team ontwerp onderzoek:
Susannne Pietsch, Sereh Mandias, Eireen Schreurs, Dolf Broekhuizen

Expertmeetings: Mevrouw Meijer

Designweek:
22-30 oktober 2016, Eindhoven

dank:
Het onderzoek is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creative industrie

 

Dolf Broekhuizen