Onderzoek TU Delft Bouwkunde

Dolf Broekhuizen is geregeld gastdocent aan de Technische Universiteit Delft. Hij begeleidt studenten Bouwkunde die bestaande basisscholen en gebouwen voor kinderopvang analyseren. Goed basisonderwijs in passende schoolgebouwen is een van de fundamenten van onze maatschappij. Het is daarom zorgwekkend als de architectuur van basisscholen in Nederland niet goed aansluit bij actuele behoeften. Uit onderzoek blijkt dat de bouw van basisscholen moet worden verbeterd. In veel gebouwen is het onderwijsrendement niet optimaal. En het kan toch niet zo zijn dat ongeveer een miljoen kinderen jarenlang in ongezonde gebouwen les krijgen? Door de toename van buitenschoolse opvang in het schoolgebouw wordt de duur dat kinderen op school blijven zelfs langer. Programma’s van eisen voor basisscholen kunnen worden verbeterd.

Rijksbouwmeester Ir. Liesbeth van der Pol heeft de problematiek in 2009 beargumenteerd aan de orde gesteld in haar advies aan Minister Van der Laan en Staatssecretaris Dijksma. Als eerste aanbeveling stelt de Rijksbouwmeester in ‘Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie’, dat er behoefte is aan innovatieve ruimtelijke programma’s van eisen voor basisscholen. Studenten Bouwkunde van de TU Delft onderzoeken de gebouwonderdelen die door de Rijksbouwmeester als cruciaal zijn aangeduid voor actuele basisscholen.

start project
september 2010

Media Rijksgebouwendienst:
Architectuur en scholenbouw

Dolf Broekhuizen