Architectuurhistorisch onderzoek psychiatrische instellingen

De architectuur van psychiatrische ziekenhuizen is een afspiegeling van de wijze waarop de samenleving met mensen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgaat. Dolf Broekhuizen verrichtte onderzoek naar de architectuur van psychiatrische ziekenhuizen in Nederland 1840-2000. Hij analyseerde de ontwikkeling van de typologie van psychiatrische ziekenhuizen in relatie tot de gebruiksfunctie. Zijn onderzoek en tekst lagen ten grondslag aan een eerste omvangrijk overzichtswerk over deze gebouwen: N. Mens (e.a.), De architectuur van het psychiatrische ziekenhuis (2003). Dit boek geeft een overzicht van de architectuur van het psychiatrische ziekenhuis in de negentiende en twintigste eeuw, waarin de wisselwerking tussen architectuur, de psychiatrie en de ontwikkelingen in de samenleving centraal staan.

Onderzoek
In samenwerking met Noor Mens, Ed Taverne, Gerrie Andela, Evelien van Es, Ida Jager, Cor Wagenaar

publicatie
Noor Mens (red), De architectuur van het psychiatrische ziekenhuis, GGZ Nederland/Inmerc 2003

ISBN 90-66-11-089-9

Dolf Broekhuizen