Scholenbouw stroomlijnen

Scholenbouw stroomlijnen

Kansen en knelpunten verbouwen basisscholen en kindcentra

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft aan de samenstellers van de scholenbouwatlas  gevraagd onderzoek te doen naar de kansen en knelpunten in de wet- en regelgeving bij de verbouwing van de basisschool en het kindcentrum. De opdrachtgevers van de verbouwingen in de scholenbouwatlas kunnen daarbij als ervaringsdeskundige aan het woord komen. Bij de verbouwing, aanpassing of renovatie van de basisschool of het kindcentrum zijn zij wellicht tegen knellende regelgeving (juridisch, financieel) aangelopen. Dit onderzoek richt zich op die ervaringen en de slimme oplossingen. De samenvatting van het onderzoek is gepubliceerd als ‘Spieken mag’ in de Scholenbouwatlas, 2015. De resultaten van het hele onderzoek zijn gepubliceerd als D. Broekhuizen, A. Mol, M. Geertse, M. van Zandwijk, Scholenbouw stroomlijnen, Rotterdam/Den Haag 2015.

Download hier: Scholenbouw stroomlijnen (pdf 1,4 MB)

Valorisatie:
Scholenbouw stroomlijnen is een project waarbij beleidsgericht onderzoek en maatschappelijke toepasbaarheid samen komen. Stakeholders en deelnemende organisaties: Atelier Rijksbouwmeester, Ruimte OK, Architectuur Lokaal

Opdrachtgever:
Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag

Periode:
oktober 2014-mei 2015

Project:
Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus, in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, Ruimte-OK, Architectuur Lokaal

Meer informatie:
Ga naar www.scholenbouwatlas.nl

De pers over Scholenbouw stroomlijnen:

‘Basisscholen bouwen en verbouwen is een ingewikkelde opgave. De brochure Scholenbouw stroomlijnen van het Atelier Rijksbouwmeester gaat in op kansen en knelpunten voor de betrokken partijen bij deze opgave.’ in: Nieuwsbrief Primair Onderwijs, 17 september 2015 (Informatiecentrum Primair Onderwijs, Ministerie van OCW)

‘Verbouwende schoolbesturen worstelen met ontoereikende normvergoedingen, onwerkbare bouwvoorschriften en stroperige procedures. Het rijk zoekt naar mogelijkheden om de scholenbouwopgave te stroomlijnen. Ondanks goede wil blijkt de praktijk weerbarstig. Het rapport Scholenbouw stroomlijnen brengt de actuele thema’s, juridische knelpunten en kansen en mogelijke acties in kaart.’ in: Nieuwsbrief NRP. Platform voor Transformatie en Renovatie, 12 juni 2015

‘Allereerst zijn de resultaten van het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen openbaar gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en benoemt kansen en knelpunten voor alle partijen die betrokken zijn bij het bouwen en verbouwen van basisscholen.’ in: Nieuwsbrief PO Raad, Primair Onderwijsraad, 30 juni 2015

‘Overzicht juridische knelpunten en kansen bij scholenverbouw’, in: Nieuwsbericht Architectuur Lokaal, 11 juni 2015

 

 

Dolf Broekhuizen