Kröller-Müller Museum

Robert van ‘t Hoff

De tentoonstelling ‘Alles of niets. Robert van ’t Hoff. Architect van een nieuwe samenleving’, in het Kröller-Müller Museum Otterlo, biedt een overzicht van het oeuvre van architect Robert van ’t Hoff en geeft een beeld van zijn persoonlijkheid. Als lid van De Stijl en door ontwerpen als Villa Henny (de ‘betonvilla’ uit 1918) en Zomerhuis Verloop (1917) heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld in de Nederlandse modernistische avant-garde.

Op tentoonstelling is het werk van de architect te zien in de context van bevriende tijdgenoten, zoals Gerrit Rietveld, Piet Mondriaan, Chris Beekman, Piet Elling en David Bomberg. Even fascinerend zijn de vele getoonde politiek-sociale inspiratie bronnen van Van ‘t Hoff. Zo is de bijzondere collectie boeken en krantenknipsels over sociaal-utopisten en alternatieve woongemeenschappen te zien.

Deze tentoonstelling brengt veel onbekend werk aan het licht. In de eerste plaats de complete studieruimte die Van t Hoff voor zichzelf bouwde in de jaren zestig, en door het museum is verworven. Onbekend was ook het woonhuis van zijn hand in Laren, waar hij in 1919 een wooncommune heeft gesticht. En voor het eerst worden foto’s van Van ‘t Hoff zelf getoond. Speciaal voor de tentoonstelling is in 2010 een reconstructie gemaakt van de houten stoel die Van ‘t Hoff ontwierp voor gebruik in zijn woonboot omstreeks 1918.

Project:
Dolf Broekhuizen is hoofdcurator:  Alles of Niets/All or Nothing

Opdrachtgever:
Evert van Straaten, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Reconstructie stoel:
Robert Nottrot, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft in samenwerking met Dolf Broekhuizen

Periode:
1 april – 28 augustus 2010

Bekijk hier de documentaire op AVRO’s KunstUur:
Robert van t Hoff. De Kluis‘, 12 juni 2010

besprekingen/reviews

– JSAH: “… Robert van ‘t Hoff (1887-1979), a social radical of feminist and communist sympathies, shunned the spotlight, husbanded his production, and sought to reform society through political action as well as architecture.” Helen Searing, in: Journal of the Society of Architectural Historians, Volume 70, number 2, june 2011, p. 269-271

– Archined: “Zorgvuldig ingericht en oogstrelend vormgegeven overzichttentoonstelling.” (Astrid Aarsen op Archined, 27 mei 2010)

– Trouw: “Volgens gastconservator Dolf Broekhuizen is er reden om het oeuvre en de opvattingen van deze architect uit de vergetelheid te halen. In de visie van Van ’t Hoff moeten architecten zich niet laten leiden door de markt, maar een vooruitstrevende en activistische rol spelen als ‘visionair vormgever’ van de samenleving. Die kwestie is nu weer actueel, meent Broekhuizen ‘met de afbrokkelende inbreng van architecten en dominante rol van projectontwikkelaars en toenemende inspraak van bewoners.” (Henny de Lange in Trouw 19 april 2010)

– NRC-Handelsblad: ‘Een monnikencel. Daar doet de studieruimte aan denken die architect Robert van ’t Hoff omstreeks 1960 voor zichzelf liet timmeren. De cel is het pronkstuk van ‘Alles of niets’. Twee paar sloffen staan uitnodigend klaar voor de deur. (…) Zoals zoveel Nieuwe Bouwers wilde Van ’t Hoff met zijn architectuur een betere wereld creeeren. Of eigenlijk lag het omgekeerd: voor Van ’t Hoff was een sociale revolutie nodig voor waarlijk nieuwe architectuur. En aan die sociale revolutie wilde hij graag een bijdrage leveren.’ (Bernard Hulsman in: NRC Weekblad, magazine 3-9 juli 2010, p. 36-37)

Bekijk hier zaaloverzicht: foto’s van Alles of Niets (pdf 21,1 MB)

Tentoonstellingstekst: Dolf Broekhuizen. Ontwerp typografie: Studio Saiid en Smale
Verder lezen: tentoonstellingstekst

Persbericht: Alles of niets

Dolf Broekhuizen