Mobiliteit in de Gemeente Rotterdam

Mobiliteit in de Gemeente Rotterdam

Publicatie bij internationale architectuur biennale IABR

Mobiliteit in de stad is een van de levensvoorwaarden voor de stedelijke gemeenschap. Zonder goed functionerende snelwegen, treinen, en andere infrastructuur zal een stad vastlopen en nauwelijks als stad kunnen functioneren. Dolf Broekhuizen beschouwde de mobiliteit in Rotterdam vanuit verschillende invalshoeken. Over de inbreng van invloedrijke ontwerpers en stuwende krachten als W.N. Rose, G.J. de Jongh, A.C. Burgdorffer, W.G. Witteveen, Riek Bakker en Joost Schrijnen. Ook oog voor de schaduwzijde en negatieve kanten van mobiliteit zoals milieuvervuiling en monumenten voor verkeersslachtoffers. Publicatie ter gelegenheid van de Architectuur Biennale in Rotterdam (IABR 2003).

opdrachtgever
dS+V Gemeente Rotterdam

publicatie
D. Broekhuizen, ‘Landmarks’, ‘Alledaagse en bijzondere verkeersingrepen’, ‘Visionaire plannen’ en ‘Schaduwzijde van mobiliteit’, in: P. Meurs en M. Verheijen (red.), In Transit. Mobiliteit, Stadscultuur en stedelijke ontwikkeling in Rotterdam, Rotterdam NAi-uitgevers en dS+V 2003 (ook verschenen in Engelstalige editie)

ISBN 90-5662-300-1
E-ISBN 90-5662-301-X

Dolf Broekhuizen