Architect Pierre Cuypers

P.J.H. Cuypers

Publicatie bij tentoonstelling

Architect Pierre Cuypers werkte in een periode die in de twintigste eeuw ‘de lelijke tijd’ is gaan heten. Aan het eind van de twintigste eeuw kwam echter een herwaardering voor de ‘neo-stijlen’ op gang. De omvangrijke monografie over Cuypers en de beeldrijke tentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut (het huidige Het Nieuwe Instituut) zijn uitingen van die herwaardering. Cuypers heeft met zijn honderden gebouwen een kwantitatief stempel gedrukt op de gebouwde omgeving in Nederland. Zijn zakelijk succesvolle bureau geldt als model voor het moderne architectenbureau. Dolf Broekhuizen schreef de helft van de projectteksten in het oeuvreoverzicht.

Dolf Broekhuizen, teksten voor het werkenoverzicht in de catalogus: H. Berens (red), P.J.H. Cuypers 1827-1921. Het complete werk, Rotterdam NAi uitgevers 2007. Ook verschenen in Engels-talige editie.

ISBN: 978-90-5662-573-3
ISBN (Engels): 978-90-5662-574-0

Dolf Broekhuizen