Na-oorlogse woonwijken

Den Haag Zuidwest, Breda Heuvel, Maastricht Malberg

Publicatie bij tentoonstelling NAi

De transformatie van naoorlogse woonwijken is een bouwopgave van grote omvang. Heel veel wijken, groenstructuren en woningen zijn verbouwd of gaan op de schop. Sociale, economische en ruimtelijke vernieuwing dienen de wijken weer nieuw elan te geven. Cultuurhistorie kan daarbij om vele redenen worden ingezet, onder andere om de kwaliteit en de identiteit van de wijk te versterken. Dolf Broekhuizen leverde tekstbijdragen aan de publicatie ‘De grote verbouwing’ die een overzicht geeft van de transformatie van naooorlogse wijken in heel Nederland.

Publicatie
D. Broekhuizen, ‘Den Haag Zuidwest’, ‘Heuvelkwartier Breda’ en ‘Malberg Maastricht’, in: J. Tellinga, De Grote Verbouwing. Verandering van naoorlogse woonwijken, 010 publishers, Rotterdam 2004, pp. 104-111, 130-143

ISBN: 90-6450-525-X

Dolf Broekhuizen