Controversieel kantoorgebouw Nederlands Architectuurinstituut

Reconstructie van een controversieel kantoorgebouw

De tentoonstelling ‘Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud’ in het Nederlands Architectuurinstituut biedt aan de hand van bijzonder archiefmateriaal inzicht in de ontwerpbeslissingen en overwegingen tijdens de totstandkoming van dit kantoorgebouw. Aanleiding voor de tentoonstelling zijn de uitkomsten van architectuur historisch onderzoek en het schrijven van de monografie over het hoofdkantoor van Shell in Den Haag van J.J.P. Oud door professor Ed Taverne en Dolf Broekhuizen.

De nadruk ligt op de analyse van het ontwerpproces en de betekenis van dit gebouw aan de Wassenaarseweg in Den Haag. Hoe wordt het monumentale kantoorgebouw ontvangen in de vakpers van Nederland, Engeland, Zwitserland en met name de Verenigde Staten. Hierdoor wordt niet alleen een hoofdthema geschetst uit het naoorlogse internationale architectuurdebat. Maar ook wordt een wezenlijke andere visie gegeven op de ontwikkeling van Oud. Onderdeel van het onderzoek is een reconstructie van een onuitgevoerde uitbreidingsvariant van het Shell-gebouw.

Project:
Dolf Broekhuizen is gastcurator van de tentoonstelling, Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam, in samenwerking met Bernard Colenbrander.

Periode:
december 1995-februari 1996

Tweetalige publicatie:
Ed Taverne, Dolf Broekhuizen, Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud, ontwerp en receptie. J.J.P. Oud’s Shell Building, design and reception, NAi Uitgevers Rotterdam, 1995,
ISBN 9072469739

Dolf Broekhuizen