Rijksuniversiteit Groningen

Proefschrift over naoorlogse architectuur en stedenbouw

Het promotieonderzoek over het naoorlogse werk van architect J.J.P. Oud levert tal van nieuwe inzichten op in de discussies over architectuur in de wederopbouwjaren. In de dissertatie De Stijl toen – J.J.P. Oud nu analyseert Broekhuizen Ouds opvattingen in de context van bouwen, herstellen en herdenken in de naoorlogse maatschappij. Aan bod komen onder meer de ideeenvorming over monumentenzorg, de samenwerking tussen architect en beeldend kunstenaars, naoorlogs cultuurpessimisme en cultuurkritiek, standaardisatie van bouwproces, uitbreidingswijken, relatie stedenbouw en architectuur, mogelijkheden van architecten binnen overheidswetgeving en procedures, architect als kunstenaar. Promotor is architectuurhistoricus prof. Dr. E.R.M. Taverne.

Publicatie:
Het proefschrift waarop Dolf Broekhuizen promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen is als handelseditie uitgegeven bij NAi-uitgevers. D. Broekhuizen, De Stijl toen / J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1940-1963), Rotterdam 2000.

besprekingen/reviews
– Archis: “Over de wanhoop waarmee Oud zijn positie weer probeerde te heroveren, heeft Dolf Broekhuizen overigens in zijn vorig jaar verschenen proefschrift een prachtig relaas geschreven.” (Dr. Rob Dettingmeijer in Archis 2001,
nr. 4, p. 89)

– de Architect: “Dit boek zet het altijd genegeerde late werk van Oud (na 1938), maar vooral diens intellectuele ontwikkeling in deze periode flink in de schijnwerpers. … De botsing tussen zijn koppige idealisme en de wederopbouwbureaucratie is daarbij een terugkerend thema, dat en passant veel zegt over Ouds opvattingen over het doel van architectuur en de taak van de architect.” (prof. dr. V. Stissi in de Architect,
mei 2001, p. 78)

– Michelle Provoost: “Het lijkt erop dat Oud zich, zoals Dolf Broekhuizen mooi omschreef, in deze situatie weer eens ‘tot slachtoffer van een zelf gesmeed complot’ maakte.” (Dr. M. Provoost, Hugh Maaskant, architect van de vooruitgang, 2003, p. 156)

– Wim de Wagt: “Broekhuizen laat in deze studie de inleidende bladzijden volgen door een suite van hoofdstukken met uitputtende analyses van de belangrijkste projecten. Omdat de cruciale momenten en beslissingen in het ontwerpproces bijzonder ruime aandacht krijgen, vertellen deze beschrijvingen veel over Ouds ontwerpwijze.” (Dr. W. de Wagt, Piet Elling 2008, p. 20)

Lees hier: English summary De Stijl toen – J.J.P. Oud nu

Dolf Broekhuizen