Gastdocent Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

Standaardscholen voormalige USSR aanpassen

Tussen 1940 en 1990 zijn in Litouwen standaardscholen gebouwd volgens ontwerpen die ook elders in deze regio van de USSR zijn gerealiseerd. Het werden Normales genoemd, de richtlijnen voor de standaardontwerpen. Ook in de voorbeeldwijk van de hoofdstad van Litouwen, Lazdynai, ontworpen in 1962 voor 40.000 inwoners, staan deze schoolgebouwen. Afgezien van enkele recente (technische) renovaties zijn de kleuterscholen, lagere scholen en gebouwen voor voortgezet onderwijs tot nog toe nauwelijks functioneel aangepast om ze beter te laten beantwoorden aan veranderde omstandigheden, zoals nieuwe educatieve inzichten of wijkbehoeften. Dolf Broekhuizen heeft in 2015 en 2016 studenten architectuur van de Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) begeleid die onderzoek doen naar de geschiedenis van die scholen, de huidige behoeften, en die de mogelijkheden onderzoeken om de gebouwen aan te passen.

Project:
Gastdocent Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Litouwen (visiting scholar, onderwijs, lezingen)

Titel:
Modern Primary schools

Opdrachtgever:
Vilnius Gediminas Technical University

Periode:
September 2015, 2016

Bekijk hier foto’s van de workshop:
school gebouwen vilnius 2015 (pdf, 28 MB)
Schoolgebouwen Vilnius 2016  (pdf, 18 MB)

Bekijk hier enkele ontwerpen:
Kleuterschool, Vilnius (pdf, 1 MB)
Kleuterschool, lagere school en voortgezet onderwijs, Vilnius (pdf, 1 MB)

Dolf Broekhuizen