Ontwerp en onderzoek

Cultuurhistorie is een
rijke bron. Cultuurhistorisch onderzoek leidt vaak tot onverwachte uitkomsten. Inzichten uit vergeten teksten, moeilijk vindbare bronnen en analyse van oorspronkelijke tekeningen bieden aanknopingspunten voor nieuwe ontwerp oplossingen. Het bureau is intensief betrokken bij actuele opgaven voor de ruimtelijke transformatie van de stad, landschap en samenleving. Steeds vaker worden de uitkomsten van cultuurhistorisch onderzoek serieus meegewogen bij nieuwe ontwerpopgaven. Het is echter niet vanzelfsprekend dat ontwerpers historische kennis inzetten; eerder vertrekken ze vanuit het ontwerp en is de historische context minder relevant.
Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus koppelt
deskundig advies bij voorkeur aan toegankelijke formuleringen en presen-
taties, zodat het draagvlak daarvoor wordt vergroot.

Dolf Broekhuizen