Onze producten

Cultuurhistorisch onderzoek kan mede richting geven aan het beheer en transformatie van gebouwen en gebieden. Door heel toegankelijk het cultuurhistorische verhaal te presenteren kan het een zorgvuldige besluitvorming ondersteunen. Wij leveren diverse soorten cultuurhistorisch onderzoek en advies op verzoek van overheden, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus. Voorbeelden van producten zijn Cultuurhistorische analyse; Cultuurhistorische waardering en Cultuurhistorische inventarisaties; de Actualisatie van de monumentenlijst en het opstellen van Redegevende omschrijvingen.

Cultuurhistorische analyse: De belangrijkste cultuurhistorische waarden worden in verschillende contexten geanalyseerd. Een beknopte waardering zet de belangrijkste waarden op een rij.

Cultuurhistorische analyse en waardering: De belangrijkste cultuurhistorische waarden worden geanalyseerd en benoemd. De waardering wordt gedetailleerd in beeld gebracht door middel van waarderingskaarten met een toelichting.

Cultuurhistorische inventarisatie: Analyse en inventarisatie van de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een gebied, ook van deelgebieden. Met een lijst van relevante objecten.

Actualisatie van de monumentenlijst: In kaart brengen kenmerken van de bestaande lijst en relevante aanvullingen voorstellen. Opstellen cultuurhistorische inventarisatie aanvullende objecten.

Redegevende omschrijvingen: Benoemt de algemene context, beschrijft het object, en formuleert de belangrijkste waarden van een (potentieel) monument.

Wilt u vrijblijvend overleggen over uw wensen, of staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: of bel: 010-4048116

Dolf Broekhuizen