Onze producten

Cultuurhistorisch onderzoek kan mede richting geven aan het beheer en transformatie van gebouwen en gebieden. De toegankelijke presentatie van het cultuurhistorische verhaal kan een zorgvuldige besluitvorming ondersteunen. Het bureau brengt niet alleen de kernwaarden in beeld, maar verbindt ook cultuurhistorie aan transformatiekaders. Wij leveren diverse soorten cultuurhistorisch onderzoek en advies op verzoek van overheden, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus. Voorbeelden van producten zijn Cultuurhistorische analyse; Cultuurhistorische waardering en Cultuurhistorische inventarisaties; Transformatiekaders, de Actualisatie van de monumentenlijst en het opstellen van Redegevende omschrijvingen.

Cultuurhistorische analyse: De belangrijkste cultuurhistorische waarden worden in verschillende contexten geanalyseerd. Een beknopte waardering zet de belangrijkste waarden op een rij.

Cultuurhistorische analyse en waardering: De belangrijkste cultuurhistorische waarden worden geanalyseerd en benoemd: de kernwaarden. De waardering wordt gedetailleerd in beeld gebracht door middel van waarderingskaarten met een toelichting.

Cultuurhistorische inventarisatie: Analyse en inventarisatie van de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een gebied, ook van deelgebieden. Met een lijst van relevante objecten.

Transformatiekader: De cultuurhistorische analyse en waardering worden gekoppeld aan het transformatiekader, waarbij de kernwaarden worden benoemd en de ruimte voor aanpassing (bijvoorbeeld bij gebouwaanpassing, herbestemming). Het transformatiekader geeft antwoord op de vraag wat de ruimtelijke kaders van het ontwikkelperspectief zijn.

Actualisatie van de monumentenlijst: In kaart brengen kenmerken van de bestaande lijst en relevante aanvullingen voorstellen. Opstellen cultuurhistorische inventarisatie aanvullende objecten.

Redegevende omschrijvingen: Benoemt de algemene context, beschrijft het object, en formuleert de belangrijkste waarden van een (potentieel) monument.

Wilt u vrijblijvend overleggen over uw wensen, of staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: of bel: 010-4048116

Dolf Broekhuizen