Avant-garde architect
Robert van ‘t Hoff

Robert van ‘t Hoff

De eerste monografie over Robert
van ’t Hoff, geeft een compleet werkenoverzicht en alle belangrijke geschriften van deze architect. Van ‘t Hoff verwierf internationale faam met Villa Henny (1915-1919) in Huis ter Heide. Villa Henny (ook wel Villa Nora genoemd) is een icoon geworden van de modernistische architectuur en geldt als een uitgesproken voorbeeld van het Nieuwe Bouwen in Nederland. In het boek ‘Robert van ’t Hoff, architect van een nieuwe samenleving’ worden het werk, het gedachtengoed en de betekenis van deze vernieuwende architect op een toegankelijke wijze gepresenteerd.

De publicatie bevat werk dat nog niet eerder gepubliceerd is, en door dit onderzoek naar boven is gekomen, zoals een woonhuis in Laren, publicaties en knipsels over alternatieve leefgemeenschappen en wooncommunes, onbekend meubilair (boekenkast) en een studieruimte die Van t Hoff ontwierp als doorwerking van zijn sociaal-utopische gedachtegoed. Van het boek verscheen ook een Engelstalige editie:
‘Robert van ’t Hoff, Architect of
a New Society’.

opdrachtgever
NAi-publishers Rotterdam en
Kröller-Müller Museum Otterlo

Dolf Broekhuizen, ‘Alles of niets’ en ‘Werkenlijst’, in: D. Broekhuizen (redactie), Evert van Straaten en Herman van Bergeijk, Robert van ’t Hoff, Architect van een nieuwe samenleving, Rotterdam, NAi-publishers en Kröller-Müller
Museum 2010

ISBN: 978-90-5662-749-2
ISBN (Engels): 978-90-5662-750-8

 

Deze publicatie werd gerealiseerd mede dankzij de bijdragen van het Stimuleringsfonds voor architectuur, Rotterdam, de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting, de Stichting Harten Fonds, Den Haag

Dolf Broekhuizen