Basisscholen met wijkfuncties

Basisscholen met wijkfuncties

Basisscholen groeien door verbreding van functies uit tot wijkgebouwen. Door onderwijs te combineren met zorg, welzijn, cultuur en sport, bieden ze niet alleen meer mogelijkheden aan kinderen, maar vervullen ze ook een rol voor andere wijkbewoners. Dolf Broekhuizen houdt in het themanummer over scholenbouw van de Architect mei 2012 een pleidooi om scholenbouw ook te zien als vorm van stadsreparatie. Gezien de huidige tendens tot wat genoemd wordt stedenbouw van onderop, lijken transformaties van kindvoorzieningen in de stad mogelijkheden te bieden stadsdelen te versterken. Door bestaande schoolgebouwen aan te passen, kunnen niet alleen wensen voor onderwijs en zorg worden gerealiseerd, maar kan ook ruimtelijke kwaliteit van een buurt worden verbeterd. Met projectbesprekingen van Spilcentrum De Trinoom in Eindhoven, Basisschool Het Galjoen in Den Haag en het Nelson Mandela Centrum in Gouda.

publicatie:
D. Broekhuizen, ‘Basisscholen met wijkfuncties’, in: De Architect, mei 2012, p. 40-45

opdrachtgever:
Harm Tilman, hoofdredacteur de Architect, SDU

verder lezen:
artikel ‘Basisscholen met wijkfuncties

 

Dolf Broekhuizen