Brede School de Wereld op Zuid

De Wereld op Zuid

De brede basisschool beleeft sinds de jaren negentig een opmars in het Nederlandse onderwijslandschap. De brede school biedt niet alleen ruimte voor onderwijs en buitenschoolse activiteiten, maar is ook een ontmoetingsruimte voor ouders en zet aan tot ontmoeten, sporten en cultuurparticipatie. Brede school ‘De Wereld op Zuid’ in Rotterdam is een exemplarisch voorbeeld van dit type multifunctionele gebouwen. Architect Theo Kupers van N2 Architecten en de ontwikkelaar en verhuurder Vestia namen het initiatief tot een publicatie over dit gebouw aan het Schereplein in Rotterdam Zuidwijk dat in 2009 in gebruik is genomen. Dolf Broekhuizen analyseert De Wereld op Zuid in de context van andere brede school-initiatieven in binnen- en buitenland.

opdrachtgever
Jap Sam Books

D. Broekhuizen, ‘Een vitale jeugd. Rotterdamse brede scholen in internationaal en historisch perspectief ’, in: E. Jap Sam en T. Kupers (red.), De wereld op zuid. Bouwen aan een brede school, Jap Sam Books, Rotterdam 2009, p. 68-76

ISBN: 978-94-90322-04-5

Dolf Broekhuizen