De stad en scholenbouw

De stad

De stad is vele steden. De publicatie De Stad geeft een caleidoscopisch beeld van architectuur-historisch onderzoek naar de stad. Nederlanse, Vlaamse, Franse, Italiaanse en vele andere internationale onderzoekers laten een facet zien van hun onderzoeksgebied. Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Ed Taverne als hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Taverne heeft het vakgebied als geen ander verbreed en verdiept. Hij zette architectuurgeschiedenis als de wetenschappelijke studie van de stad op de kaart. Dolf Broekhuizen, een van de promovendi van Taverne, schreef in de liber amicorum over de openluchtscholen in de stedelijk omgeving. Andere bijdragen gaan onder meer over: de gezonde stad (Cor Wagenaar), de postmobiele stad (Donald van Dansik), de verdampende stad (Henk Engel), de inspraakstad (Bernard Colenbrander), de middelpuntvliedende stad (Joost Meuwissen), de exclusieve stad (Kees Schuyt), de tuinstad (Marcel Smets), de perspectivische stad (Bruno Fortier), de gefilmde stad (Hans Keller).

Dolf Broekhuizen, ‘De leergierige stad’, in: Mieke Dings (redactie), De Stad, Rotterdam 2006, p. 189-201.   ISBN 90 6450 591 8

lees hier de publicatie: De stad artikel vanaf pagina 189

Dolf Broekhuizen