Huizen in Nederland

Huizen in Nederland
Overzicht van woonhuizen in 19de en 20ste eeuw

Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser beheert een zeer rijke collectie woonhuizen in Nederland die cultuurhistorisch bijzonder zijn. Zo is de vereniging eigenaar van woonhuizen die ontworpen zijn door architecten als A.J. Kropholler, Gerrit Rietveld, Sybold van Ravesteyn, Abe Bonnema en Dom Hans van der Laan. Veel van deze huizen bezitten ook bijzondere interieurkenmerken die zorgvuldig worden beheerd. Als collectie geven de huizen een dwarsdoorsnede van de typologische en architectonische verscheidenheid van het Nederlandse woonhuis. De honderdjarige vereniging publiceert in april 2018 een jubileumboek waarin het bezit uit de negentiende en twintigste eeuw wordt gepresenteerd. Dit deel is een vervolg op de vierdelige serie Huizen in Nederland. Aan de nieuwe publicatie (deel 5) werken meerdere auteurs. Dolf Broekhuizen schrijft het hoofdstuk over de ontwikkeling van het woonhuis in Nederland in de twintigste eeuw.

In de tekst analyseert Broekhuizen de bredere nationale tendensen van woonhuisbouw in Nederland. Hij legt de nadruk op de ontwikkeling van de woonhuisplattegrond in relatie tot de woongebruiken: het gedrag van bewoners en het gebruik van de kamers in de woningen. Dat analyseert hij op verschillende schaalniveau’s: de opdrachtsituatie en wetgeving, tot aan plattegrond, interieur en symboliek. Vanwege de verschillende sociale klassen, komen in de tekst alle soorten woningen aan bod: van arbeiderswoningen tot vissershuizen, van villa’s tot zomerhuizen, tuinstadswijken, middenstandsbuurten en woonhotels. Als geheel biedt  ‘Huizen in Nederland’ een portret van de architectuur voor wooncultuur in Nederland.

Review:
Trouw: ‘Het boek is meer dan een catalogus. Voor bijna de helft bestaat het uit historische beschouwingen over bouwen en wonen in de negentiende en twintigste eeuw. Daarmee is het een heus standaardwerk geworden.’ Pieter Hoexum, ‘Volmaakt spiegelbeeld’, in: Trouw, zaterdag 12 mei 2018

Project: Huizen in Nederland. De negentiende en twinstigste eeuw

Auteurs: Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen, Niek Smit

Datum: 2018

Uitgeverij: Waanders Uitgevers Zwolle

Gegevens:
Vormgeving Bart de Haas, soft-cover, 456 pagina’s, circa 1000 afbeeldingen kleur en zwart/wit.

Voor meer informatie om dit boek te bestellen, ga naar de webwinkel van www.hendrickdekeyser.nl  of naar  www.naibooksellers.nl

Voor enkele beelden en gegevens over de publicatie klik hier: Huizen in Nederland (pdf 10 MB)

Beeld: Best, Woonhuis ontworpen door pater-architect Dom Hans van der Laan, 1982 (foto Dolf Broekhuizen)

Dolf Broekhuizen