Naoorlogse bedrijventerreinen

Advies waardestelling bedrijventerreinen

De re-animatie van oude bedrijventerreinen kan inspirerend werken voor de bedrijvigheid in een gebied. De cultuurhistorische waardestelling van de bestaande kwaliteiten is behulpzaam om het vraagstuk in goede banen te leiden. De scan voorafgaand aan de herstructurering is opgebouwd uit onderdelen: analyse van sociaal-economische en culturele betekenis, de stedenbouwkundige waarden en de architectonische waarden. De resultaten worden zichtbaar gemaakt in een waardenkaart met een overzicht van de kansen voor transformatie. Zo’n cultuurhistorische waardenkaart is inmiddels een effectief middel dat aan vele betrokkenen duidelijkheid biedt. Dolf Broekhuizen schreef de testcases Almelo en Deventer en leverde een bijdrage aan de methodiek ontwikkeling. In samenwerking met Hebly Theunissen Architecten en Cees Boekraad in Delft.

opdrachtgever
Het Oversticht Zwolle, Provincie Overijssel, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE

advies
Het Oversticht, Cultuurhistorische waardestelling na-oorlogse bedrijventerreinen, Zwolle, Het Oversticht, 2008

lees verder: advies

Dolf Broekhuizen