Nicolaaslyceum Amsterdam

DP6 architecten

Nieuwbouw Nicolaaslyceum Amsterdam

De geschiedenis van een school weerspiegelt ontwikkelingen in de maatschappij. Leren, vorming en de wijze waarop de begeleiding plaats vindt, zijn aan veranderingen onderhevig die wortelen in het functioneren van de maatschappij. Architectuur ondersteunt die ontwikkelingen. De achtergronden van de nieuwbouw van het St. Nicolaaslyceum zijn in de publicatie ‘Ideaal voor groei en kennis’ toegelicht. Dit gebouw aan de Zuid-As in Amsterdam zal generaties jongeren voorbereiden op de toekomst. Het lyceum staat in een omgeving waar park, kantoren en stedelijk leven de komende jaren een nieuwe invulling zullen krijgen. Opvallend is het hart van het gebouw met de multifunctionele aula. Het gebouw-ontwerp van DP6 architectuurstudio biedt tal van mogelijkheden voor nieuwe onderwijsmethoden, voor nu en in de toekomst. Dolf Broekhuizen licht in zijn hoofdstuk ‘Continuiteit en vernieuwing’ ┬áde ontwerp- uitgangspunten toe en schrijft hoe het gebouw zich verhoudt met andere lycea in Nederland. De publicatie is bijzonder vormgegeven, geinspireerd door de beeldende kunst in het gebouw en de poetische architectuur.

Publicatie:
Hans van Rooijen, Dolf Broekhuizen, Floor Tinga, Ideaal voor groei en kennis. Nieuwbouw St. Nicolaaslyceum, Amsterdam 2012, ISBN: 978-94-6190-989-3

Publicatiedatum:
december 2012

Lees verder:
Beelden van Nieuwbouw St. Nicolaaslyceum

Dolf Broekhuizen