Overzicht van openluchtscholen in Nederland

Openluchtscholen in Nederland

Deze publicatie over Openluchtscholen is actueel omdat het speciaal onderwijs vandaag de dag zeer in beweging is. ‘Openluchtscholen in Nederland’ biedt een compleet en chronologisch overzicht van schoolgebouwen waarin sociale en medische zorg, onderwijsvernieuwing en architectuur met elkaar zijn verweven. Brengt meer dan een eeuw scholenbouw in Nederland in beeld, aan de hand van een bijzonder gebouwtype, de openluchtschool en buitenschool. De eerste scholen zijn vanaf 1890 gebouwd voor zwakke en zieke kinderen. Later pasten architecten de kennis over de bouw van openluchtscholen ook toe bij reguliere scholenbouw en kwam de openluchtkuur de gezondheid van alle kinderen ten goede. De bekendste openluchtschool is wellicht de eerste openluchtschool voor het gezonde kind in Amsterdam, ontworpen door architect Duiker en Bijvoet, die in 1929 in gebruik is genomen. De publicatie geeft een overzicht van deze bijzondere categorie gebouwen en de context waarin ze ontstonden.

D. Broekhuizen, Openluchtscholen
in Nederland. Architectuur, Onderwijs en gezondheidszorg 1905-2005
, Rotterdam 2005

ISBN: 978-90-6450-546-2

klik hier om de publicatie te lezen (op google books)

Reviews:

De Witte Raaf: ‘Het leven op een openluchtschool was niet altijd een pretje, als we de auteur mogen geloven. Behalve schoolboeken en pennen hadden de kinderen er soms ook bivakmutsen of juist brillen met gekleurd glas nodig om de lessen in de buitenlucht te doorstaan. Dit soort details, waar Openluchtscholen in Nederland vol van staat, ontlokken de lezer regelmatig een glimlach. Het verhaal gaat niet alleen over de gebouwen maar bijna in gelijke mate over achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen. Broekhuizen beoogt dan ook een breder overzicht te bieden dan alleen van vernieuwende architectuur. Hij wil verbanden leggen met veranderingen in de onderwijskunde en de medische wetenschap, en soms raakt hij aan de ontwikkelingen in psychiatrische ziekenhuizen en sanatoria. Hij weet een redelijke balans te vinden en werpt een genuanceerd licht op verschillende facetten van het gebouwtype.’ Dorine van Hoogstraten, in: De Witte Raaf nr 116, juli-augustus 2005

Andere reviews:
Didactiek, januari-februari 2006, p. 43; Schooljournaal Onderwijsbond CNV, 28 mei 2005, p. 14-15; Blad van Nederlandse Architecten, april 2005, p. 6; De Architect, juni 2005, p. 92; Bouw 2005, nr 5, p. 57; Nieuwsbrief Rijksdienst voor Monumentenzorg, september 2005, nr 5, p. 19

Interview:
www.leraar24.nl  openluchtscholen

Boekpresentie: aanbieden van het eerste exemplaar aan Rijksbouwmeester Mels Crouwel door de vereniging voor langdurig zieke kinderen, in de Dr. Keijzerschool en openluchtschool in Goirle. De Bond van Nederlandse Architecten, Staro, organiseerde naar aanleiding van de publicatie een symposium.

Dank: Deze publicatie werd gerealiseerd mede dankzij de bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Prins Bernhard Cultuurfonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Christine Bader

 

Dolf Broekhuizen