Nieuwe ontmoetingscentra

Broekhuizen houdt pleidooi voor ontmoetingscentra

In het vakblad de Architect houdt Dolf Broekhuizen een pleidooi voor sterkere profilering van ontmoetingscentra. Die voorzieningen dreigen door bezuinigingen te verschralen en uit het straatbeeld te verdwijnen. Het buurthuis en het dorpshuis hebben het moeilijk en zijn zich opnieuw aan het uitvinden. Gemeenten overdenken de mogelijkheden van wat steeds vaker ‘Huis van de Wijk’ wordt genoemd. Opdrachtgevers zoeken naar een bundeling van voorzieningen, zodat maatschappelijke functies kunnen blijven bestaan. In zijn pleidooi laat Broekhuizen zien welke combinaties mogelijk zijn. En hij toont nieuwe ruimtelijke strategieën die ontmoeting en verheffing van bevolkingsgroepen kunnen stimuleren. Hij verkent de opgave. Met een appel aan de samenleving.

Publicatie
D. Broekhuizen, Het nieuwe ontmoeten. Clustering van ontmoetingsplekken en onderwijs, in: de Architect, maart 2016, p. 25-29

Lees hier het essay in de Architect: Het nieuwe ontmoeten, maart 2016 (pdf 0.6 MB)

Lees hier in de Architect (maart 2016) twee casestudies: Huis van de Wijk en Kindcentrum te Deventer (pdf 3,9 MB) en Kind Onderwijs en Zorgcentrum Maximaal te Rotterdam (pdf 9 MB)

Beeld: Het torentje, inspiratievoorbeeld van locale culturele infrastructuur. M. Van Den Driessche, S. Devriendt, T. Devies, E. De Bruyn, Universiteit van Gent, 2013

Dolf Broekhuizen