Recente scholenbouw in Nederland

Recente scholenbouw in Nederland

De publicatie ‘ Een traditie van verandering ‘ omvat een grondig overzicht van recente gebouwen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Veertig casestudies en vier thematische inleidingen bieden een even informatief als fascinerend inzicht in actuele onderwijsarchitectuur. BNA –Onderzoek, voorheen de Stichting Architectenresearch Onderwijsgebouwen (STARO), nam het initiatief tot de publicatie. Dolf Broekhuizen toont in dit onderzoek aan dat de huidige trends van multifunctionele gebouwen, functieverbreding en het nieuwe leren al in de jaren voor 1990 onderzocht werden. Architecten en onderwijsvernieuwers discussieerden intensief over de vernieuwing van onderwijsgebouwen in aansluiting op maatschappelijke veranderingen en educatieve inzichten.

opdrachtgever
Bond van Nederlandse Architecten
BNA onderzoek

D. Broekhuizen, ‘Bouw geen scholen, bouw educatieve centra. Scholenbouw in Nederland, 1950-1990’, in: Ton Verstegen i.s.m. Dolf Broekhuizen (red.), Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw, NAi uitgevers
2008, p. 16-71

ISBN: 978-90-5662-655-6
ISBN (Engels): 978-90-5662-656-3

 

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Architectenresearch Onderwijsgebouwen, en dankzij financiele bijdragen van het Ministerie van OCW en Proper Stok Ontwikkelaars

Dolf Broekhuizen