Schoolgebouw is leefomgeving

Schoolgebouw is leefomgeving

Redactioneel artikel in het vaktijdschrift de Architect (juni 2010) over scholenbouw. In het voortgezet onderwijs volgen opvattingen elkaar in snel tempo op. De school krijgt steeds meer opvoedende en vormende taken. Naast educatie vindt ook socialisatie op school plaats: elke leerling maakt in het onderwijs deel uit van een groep en ontwikkelt zich door sociale contacten met leeftijdgenoten. Hierdoor wordt de school naast leeromgeving, steeds belangrijker als werk- en leefomgeving, stelt Dolf Broekhuizen. Na het thematische essay volgen drie monografische besprekingen van recente gebouwen voor voortgezet onderwijs die een voorbeeld zijn van deze tendens. School voor Praktijkonderwijs in Assen door Onix. Van der Mey College in Alkmaar door BRTArchitecten. Leerpark Presikhaaf in Arnhem door Broekbakema.

publicatie
Dolf Broekhuizen, ‘Scholenbouw. Naast leeromgeving ook leefomgeving’, in: de Architect, juni 2010, p. 72-83

Opdrachtgever
Harm Tilman, de Architect

lees hier: artikel scholenbouw

Dolf Broekhuizen