Sociale centra. Atlas Wederopbouw

Sociale centra
Atlas Wederopbouw

De sociale voorzieningen die tijdens de wederopbouwjaren in Nederland zijn gebouwd, waren cruciaal voor de versterking van de sociale banden in de na-oorlogse woonwijken. Inspirerend was de beschouwing over het belang van de centra voor de gemeenschapsvorming in onder meer de publicatie ‘Wij en de wijkgedachte’ (1949) van de socioloog W.F. Geijl. Naar buitenlands voorbeeld zijn onder meer sociale centra gerealiseerd.

Nu staan de bestaande voorzieningen onder druk. Buurthuizen krijgen een nieuw exploitatiemodel, basisscholen een bredere functie, kruisgebouwen verdwijnen uit het straatbeeld, wijkbibliotheken slanken af, en kerkgebouwen komen leeg te staan.
Dolf Broekhuizen schrijft in opdracht voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een essay over de transformatie van de sociaal-culturele voorzieningen in de wederopbouwwijken. Broekhuizen houdt een pleidooi voor nieuwe netwerken. Hij stelt dat dergelijke voorzieningen vorm krijgen door de samenstelling van de lokale netwerken. Aan de hand van voorbeelden toont hij de mechanismen aan. Gepubliceerd in het bijzondere overzicht van de wederopbouw in Nederland.

Publicatie:
D. Broekhuizen ‘Sociale centra voor een veranderend land. Nieuwe netwerken bij herbestemming’, in: Anita Blom (e.a.), Atlas van de wederopbouw Nederland, 1940-1965. Ontwerpen aan Nederland, NAi010 uitgevers Rotterdam 2013, p. 63-68

Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NAi010 publishers

Reviews:
NRC: ‘..monumentale Atlas‘, -Bernard Hulsman, ‘Weg met de oude wereld’, in: NRC Handelsblad, 18 oktober 2013, C12

S+RO: ‘Het boek is onderdeel van een trits die naast dit deel over stedenbouw en ruimtelijke ordening ook delen over de moderne monumenten en de kunst uit dezelfde periode bevat. In dit deel worden dertig ‘wederopbouwgebieden van nationaal belang’ besproken, die zijn geselecteerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) … De Atlas van de wederopbouw wil de karakteristieken en kwaliteiten van deze locaties tonen, in het licht van de toekomstige veranderingsopgaven.’ -Maartenjan Hoekstra, ‘Recensies Boeken etc: Atlas van de wederopbouw’, in: S+RO, 2014, nr 1, p. 54-56

Dolf Broekhuizen