Streekeigen transformeren bij scholenbouw

Streekeigen transformeren bij scholenbouw

De opgave in de bouw van basisscholen is sterk veranderd. Steeds vaker is sprake van wijkgebouwen waarin de basisschool is gecombineerd met andere functies. En meer dan voorheen kijken opdrachtgevers naar mogelijkheden tot verbouwen, hergebruik en transformatie om adequate onderwijsvoorzieningen te realiseren. Kloosters en boerderijen zijn verbouwd tot basisschool. Bestaande schoolgebouwen krijgen een nieuwe functie. De Basisschool is hierdoor stevig gehecht aan de specifieke locale omstandigheden.

Voor het themanummer van de Architect over scholenbouw (september 2011) schrijft Dolf Broekhuizen het redactionele artikel. Hij houdt een pleidooi voor ingrepen waarbij hergebruik en aanpassing tot een karaktervolle ruimtelijke kwaliteit leiden. Met drie projectbesprekingen van: Basisschool en dorpshuis Klooster Zijtaart in Veghel (Leenders architecten), School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam (Inbo), en Brede school Groot Holthuizen in Zevenaar (WE Architects). Voor dit artikel heeft auteur Dolf Broekhuizen de project-architecten Hans van den Tillaart (Leenders architecten), Rowin Petersma (Inbo) en Peter van Aarsen (We Architects) geinterviewd.

opdrachtgever
Harm Tilman, de Architect

publicatie
D. Broekhuizen, ‘Basisscholen en regionalisme’, in: de Architect, september 2011, p. 78-91

Lees hier:
artikel ‘Basisscholen en regionalisme‘ in de Architect, september 2011

Dolf Broekhuizen