Visie

Cultuurhistorie is een
rijke bron. Cultuurhistorisch onderzoek leidt vaak tot onverwachte uitkomsten. Inzichten uit vergeten teksten, moeilijk vindbare bronnen en analyse van oorspronkelijke tekeningen bieden aanknopingspunten voor nieuwe ontwerp oplossingen. Het bureau is intensief betrokken bij actuele opgaven voor de ruimtelijke transformatie van de stad, landschap en samenleving. Wij zoeken naar kansen voor cultuurhistorie en behoud, maar ook naar mogelijkheden voor aanpassingen en vernieuwing. Door onze rapporten kunnen uitkomsten van cultuurhistorisch onderzoek worden meegewogen bij nieuwe ontwerpopgaven. Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus koppelt
deskundig advies bij voorkeur aan toegankelijke formuleringen en heldere presen-
tatiewijze, zodat het begrip ervoor wordt vergroot.

Dolf Broekhuizen